Nyheter

Karl Storz and Toul Meditech sign distribution agreement

Tuttlingen and Västerås, April 27th, 2011 - KARL STORZ GmbH & Co. KG, an internationally renowned German company and world leader in endoscopy as well as integrated OR-systems, has signed a distributor agreement with Toul Meditech AB, a Swedish company dedicated to the prevention of post operative and surgical site infections. >> Läs mer

Image2

Toul Meditech AB erhåller certifiering enligt ISO 13485:2003

Västeråsföretaget Toul Meditech AB har den 30 oktober 2008 fått sitt kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 13485:2003 av det ackrediterade oberoende organet SEMKO Certification AB.

Kvalitetsledningssystemet omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av mobila system för ultraren luft i operationsmiljöer och som genom ett riktat, laminärt luftflöde över patientens sårområde respektive operationsinstrument avlägsnar bakteriebärande partiklar i syfte att förhindra postoperativa infektioner.

>> Läs mer

Toul Meditech AB erhåller genombrottsorder i Italien

Västeråsföretaget Toul Meditech AB har fått sin hittills största order till ett och samma sjukhus. Kunden är ett välrenommerat italienskt sjukhus som kommer att utrusta sina kirurgiska avdelningar med totalt 15 st Toul 300 Instrument Tables samt 2 st Toul 400 Mobile Units från Toul Meditech.
>> Läs mer

Toul Meditech AB tecknar avtal med KEBO MED A/S för den danska marknaden

Västeråsföretaget Toul Meditech AB har med det danska företaget KEBO MED A/S ingått ett distributionsavtal för den danska marknaden.

KEBO MED A/S är ett väletablerat företag som sedan 1995 marknadsfört och distribuerat ett brett sortiment av kirurgisk utrustning till dansk sjukvård.

>> Läs mer

60 gånger renare instrument på instrumentbord med integrerat laminärt luftflöde

Postoperativa infektioner kostar årligen samhället stora belopp och skapar ett onödigt lidande för de patienter som drabbas. Ett flertal vetenskapliga rapporter har visat att en stor del infektionerna i operationsmiljöer kan härledas till orena instrument som har kontaminerats av luftburna bakteriebärande partiklar.

Västeråsföretaget Toul Meditech AB har utvecklat ett instrumentbord som distribuerar ett ultrarent laminärt luftflöde över bordsytan för att skydda instrument och övrig steril utrustning från nedfallande partiklar. En nyligen genomförd studie visade att man med ett instrumentbord från Toul erhöll 60 ggr lägre partikelfrekvens jämfört med ett konventionellt instrumentbord.
>> Läs mer

Toul Meditech turns Scalae

Ren Luft på Rätt Plats vid Rätt Tid. Lika enkelt som genialt och dessutom ger det direkta samhällsekonomiska vinster och minskar personliga lidanden. En vinnande situation för allt och alla inblandade: Individen, Familjen, Samhället, Ekonomin, Framtiden…

Stora medicinska och ekonomiska resurser investeras för att förhindra infektioner under hela operationsprocessen vid kirurgiska ingrepp. Dessa infektioner orsakar stora kostnader för samhället och ett onödigt lidande för de drabbade, bl a via förlängda sjukhusvistelser. En orsak till att infektioner uppstår vid kirurgiska ingrepp är att luften inte är ren. Normalt finns det cirka 50 - 200 bakterier, s.k. kolonibildande enheter (cfu/m3) i en operationssal med vanlig ventilation, som främst härleds till hudpartiklar från personalen i operationsmiljön. >> Läs mer

Angående kortvårdskirurgi, Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Angående Kortvårdskirurgi, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, lokaliserad till Samariterhemmets Vårdcentrum, och dess användning av "Ultra Clean Air Technology" från Toul Meditech AB

Kortvårdskirurgiska enheten, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, lokaliserad till Samariterhemmet, införde Toul Meditech teknologin vid korsbandsrekonstruktioner 2003. Man använder idag 5st TOUL 400 Mobile Unit från Toul Meditech AB i samtliga operationssalar, och kompletterar dessa med 2(två) st TOUL 300 Instrument Table för att också operationsinstrument skall bibehållas sterila.
>> Läs mer

Thoraxkirurgen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Thoraxkirurgen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) installerar mobil laminärflödesutrustning från Toul Meditech AB

Thoraxkirurgen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) , har investerat i 4st TOUL 200 Ceiling Mounted Unit från Toul Meditech AB, och installerat dessa i samtliga operationssalar. >> Läs mer

End