Om Toul

Toul Meditech är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniskt klassad utrustning som genererar ultrarena luftflöden för operationsmiljöer, i syfte att minska risken för luftburen smitta och därmed postoperativa infektioner. Utrustningen är mobil eller takhängd och bland våra kunder finns offentliga och privata vårdinrättningar både inom och utanför Sverige. Alla produkter tillverkas i Sverige.

Läs mer

Infektioner - en stor riskfaktor

Mycket stora medicinska och ekonomiska resurser läggs ner på att förhindra och behandla infektioner som kan uppstå vid kirurgiska ingrepp, både under operationen och i eftervården på sjukhus.

Läs mer

Dessa infektioner orsakar både kostnader för samhället och mycket lidande för patienterna. Ofta leder det till förlängd sjukhusvistelse, vilket i sin tur leder till ytterligare vårdkostnader. Införandet av strängare hygienkrav och föreskrifter har lett till vissa förbättringar, men problemet är fortfarande mycket stort.

En stor orsak till att infektioner uppstår vid kirurgiska ingrepp är luftburen kontamination genom bakteriebärande hudpartiklar. Normalt finns det cirka 50 - 200 bakterier, s.k. kolonibildande enheter, per kubikmeter (cfu/m3) luft i operationssalar med vanlig ventilation. Den vanligaste källan till bakteriebärande hudflagor anses vara operationsteamet som arbetar i närheten av operationsstället.

Vår lösning ger en frisk fläkt av ren luft

Toul Meditechs mobila enheter för laminärt luftflöde har använts i Skandinavien sedan 2003. De tillför ett ultrarent, horisontellt luftflöde direkt ovanför sårområde och instrument.

Läs mer

Luftflödet fungerar som en barriär som minimerar förekomsten av bakteriebärande partiklar vid det område som skall skyddas.

Toul Meditechs enheter är klara att användas efter minimal installationstid och de kan användas på olika platser i sjukhusmiljö såsom operationssalar, uppdukningsrum och vårdavdelningar eller delas mellan flera.

 • Lämpliga för alla typer av operationer 
 • Kräver minimal utbildning 
 • Snabb uppstart 
 • Ger hög hygienisk säkerhet över sårområdet
 • Eliminerar risken för kontamination av operationsinstrument, proteser och
  implantat 
 • Medicintekniskt klassad utrustning 
 • Inga ombyggnationer krävs

Rädda liv och spara pengar

Installation av Toul Meditech-enheter ger stora fördelar, inte bara inom patientvården utan även för sjukhusets och samhällets ekonomi.

Läs mer

Återbetalningstiden är mycket kort – det räcker med att undvika en enda infektion för att investeringen ska löna sig.

Installation av Toul Meditech-enheter blir alltså en kostnadsbesparing för både sjukhusen och samhällsekonomin - kortare sjukhusvistelse, inga omoperationer, inget onödigt lidande för patienten på grund av infektioner och ingen inkomstförlust. Eftersom sjukhuset kan öka antalet operationer får man även en snabbare patientgenomströmning.

 • Ökad produktivitet och effektivitet 
 • Minskade kostnader för patientvård
 • Snabbare genomströmning i operationssalarna
 • Klara att använda och lätthanterliga
 • Kräver inga ombyggnationer
 • Kräver inga förändringar av befintligt ventilationsstyem
 • Inget produktionsstopp vid installation

Varje infektion skapar onödigt lidande för patienten och betydande kostnader för sjukhuset.