Rapporter

Till höger hittar ni en del av våra rapporter och tekniska föreskrifter, vänligen kontakta Toul Meditech AB för vidare information.

Läs mer

Vanliga frågor om SteriStay

Våra kunder ställer de bästa frågorna. Vi har sammanställt några vanliga frågor och svar om instrumentbordet SteriStay som du kan läsa här.

Läs mer

Vad gör jag om aggregatet utsätts för MRSA?

Vid händelse av exponering mot MRSA, rekommenderas att alla utvändiga ytor rengörs med isopropylalkohol (eller alkohollösning på minst 70%) och att sterilskyddet byts. HEPA filtret behöver inte bytas. MRSA överförs vanligtvis via kontaktytor.

 

Kan SteriStay störa befintlig ventilation på OP-salen?

Nej, luftflödet är lokalt över bordet och påverkar inte ventilationen i övrigt.

 

Hur skall jag placera SteriStay inne i OP-salen?

Ställ SteriStay där du brukar ställa instrumentbordet i vanliga fall. Om fler än ett bord, korsa inte luftflödena.

 

Hur mycket låter SteriStay?

Endast 47 dB, ungefär samma nivå som en datorfläkt.

 

Hur påverkas omgivande miljö av SteriStays luftflöde?

Endast positivt eftersom 400 m3 luft recirkuleras och renas varje timme genom HEPA-filtret.

 

Påverkas luftflödet av ”spring” ut och in på OP-salen?

Nej, det lokala flödet över bordet påverkas inte, däremot skall ”dörrspring” alltid undvikas för att inte påverka den generella luftkvaliteten på OP-salen.

 

Finns det någon risk för att jag hindrar luftflödet?

Nej, inte under normal uppdukning/användning (händer och armar OK).

 

Hur skall man placera SteriStay när man dukar upp?

Placera bordet som du placerar ditt vanliga instrumentbord, det ultrarena luftflödet är integrerat och följer alltid med.

 

Hur skall man förvara SteriStay om man dukat upp på det i förväg?

Följ normala draperingsrutiner och lämna fläkten påslagen. Om bordet måste flyttas en längre sträcka, täck över bordet, dra ur sladden, flytta bordet, starta fläkten igen och ta därefter bort draperingen.

 

Varför skall man använda ”sterilskyddet”?

SteriStay är en medicinteknisk produkt och har i enlighet med Läkemedelsverkets direktiv försetts med en steril barriär mot det sterildukade området. Sterilskyddet formar även luftströmmen för optimal funktion och prestanda (icketurbulent flöde).

 

Behövs det någon speciell sterildrapering till SteriStay?

Nej, du kan använda dina normala draperingslakan. I sterilskyddet ingår även en drapering av toppkåpan

 

Hur länge kan man slå av Steristay utan att behöva byta sterilskyddet?

15 minuter.

 

Krävs det att personalen har någon speciell OP-klädsel för att SteriStay skall fungera?

Nej, du kan följa dina normala klädrutiner.

 

Hur skall instrumenten placeras på SteriStay?

Skrymmande och hög utrustning skall placeras längst ut på bordet för att inte hindra luftflödet.

 

Hur långt räcker det skyddande luftflödet?

Bordets längd.

 

Om det blir strömavbrott, vad händer då?

Fläkten måste startas om efter strömavbrott. Om avbrottet pågått mer än 15 minuter måste även sterilskyddet bytas ut.

 

Hur rent är luftflödet och kan man mäta det?

Under 5 cfu/m3 luft. Med hjälp av en partikelmätare kan man mäta hur ren luften är, om det inte finns några partiklar i luften finns det heller inga bakterier.

 

Men hur skyddar vi patienten då?

Med SteriStay elimineras 70% av risken för luftburen smitta och skall användas oberoende av om/hur man skyddar patienten. Toul Meditech har även produkter för att skydda sårområdet. Se under Produkter på hemsidan.

 

Sida 1 av 1 <1>