Publicerade kliniska artiklar

Det finns ett flertal studier utförda kring vikten av ren luft i operationssalen. Toul Meditech har sammanställt en lista med publicerade artiklar som diskuterar ren luft i operationssalen i förhållande till våra utrustningar.

Läs mer

Year

Name of publication

Relevance

2022

Giuseppe Scarpa, Francesca Urba, Margherita Scarpa, Stefano Formentini and Andrea Beccastrini. Intravitreal Injections during the COVID-19 Outbreak in Northern Italy: An Innovative Approach for a High Quality and Safe Treatment. European Journal of Ophthalmology.

This observational study was conducted which investigated the outcomes of IVIs performed in an ophthalmologist’s office using a mobile laminar flow unit, the Operio mobile (Toul Meditech, Operio®) versus an operating room setting.

2018

A.-C. von Vogelsang, P. Förander, M. Arvidsson, P. Löwenhielm. Effect of mobile laminar airflow units on airborne bacterial contamination during neurosurgical procedures. Journal of Hospital Infection.

The study was conducted at a neurosurgical operating suite at Karolinska University Hospital in Stockholm, and a quasi-experimental design was used, shifting MLAF units monthly. Where the study mentions MLAF this means SteriStay instrument table and Operio clean air flow unit.

2016

Possible contamination of instruments in the operating theatre during implantation of hip and knee endoprostheses. Georg Thieme Verlag KG. The abstract describes a comparative study between SteriStay instrument table supplied with clean air from Toul Meditech and a conventional instrument table without clean air. This prospective controlled study was conducted to demonstrate the effect on contamination by pathogens of instrument tables with integrated horizontal flow, compared to conventional tables.

2011

Dr Sossai, G. Dagnino, F.Sanguineti, F. Franchin. Mobile laminar air flow screen for additional operating room ventilation: reduction of intraoperative bacterial contamination during total knee arthroplasty. J Orthopaed Tramuatol (2011) 12:207-211.

This study was carried out on a previous model from Toul Meditech (Toul 400) which has the same technology as Operio. The study was performed during an authentic knee operation to verify the efficiency of a clean airflow over the surgical wound.

2010

Friberg S. Umeå University medical, Assessment of horizontal laminar airflow instrument table for additional ultraclean space during surgery: Journal of Hospital Infection 76 (2010) p 243-246

This study was carried out on a previous model from Toul Meditech (Toul 300) which has the same technology as the instrument table SteriStay. This study was performed during an authentic knee operation using an instrument table with a sterile shield. The study supports the fundamental hypothesis that also the instruments should be protected during surgery with clean air.

2003

Friberg S. Umeå University. The addition of ultra-clean exponential laminar airflow screen to conventional operating room ventilation reduces bacterial contamination to operating box levels. Journal of Hospital Infection. Elsevier.

This study was carried out on a previous model from Toul Meditech (Toul 400) which has the same technology as Operio. The study was performed during 60 standardized operations for groin hernia to verify the efficiency of a clean airflow over the surgical wound.

2001

Friberg B. Umeå University. Mobile zoned/exponential LAF screen – a promising new concept in ultra-clean air technology for additional operating room ventilation.  Journal of Hospital Infection (2001) submitted may 2001.

This study was performed as a sham operation using the earlier types of Toul Meditech’s air cleaning device to verify the efficiency of a clean airflow over the surgical field. Where the abstracts refer to a device named “Mobile zoned/exponential LAF screen” this is the initial model which was the first prototype where Toul Meditech air cleaning technology was used.

1983

Lidwell OM et al. Airborne contamination of wounds in joint replacement operations, the relation to sepsis rate. Journal of Hospital Infections 1983b; 4: 11-131

This fundamental study verifies the importance of clean air within surgical procedures in general.

1982

Whyte W et al. The importance of airborne bacterial contamination of wounds. Journal of Hospital Infections 1982; 3: 123- 135

This fundamental study verifies the importance of clean air within surgical procedures in general.

Rapporter

Till höger hittar ni en del av våra rapporter och tekniska föreskrifter, vänligen kontakta Toul Meditech AB för vidare information.

Läs mer

Vanliga frågor om SteriStay

Våra kunder ställer de bästa frågorna. Vi har sammanställt några vanliga frågor och svar om instrumentbordet SteriStay som du kan läsa här.

Läs mer

Vad gör jag om aggregatet utsätts för MRSA?

Vid händelse av exponering mot MRSA, rekommenderas att alla utvändiga ytor rengörs med isopropylalkohol (eller alkohollösning på minst 70%) och att sterilskyddet byts. HEPA filtret behöver inte bytas. MRSA överförs vanligtvis via kontaktytor.

 

Kan SteriStay störa befintlig ventilation på OP-salen?

Nej, luftflödet är lokalt över bordet och påverkar inte ventilationen i övrigt.

 

Hur skall jag placera SteriStay inne i OP-salen?

Ställ SteriStay där du brukar ställa instrumentbordet i vanliga fall. Om fler än ett bord, korsa inte luftflödena.

 

Hur mycket låter SteriStay?

Endast 47 dB, ungefär samma nivå som en datorfläkt.

 

Hur påverkas omgivande miljö av SteriStays luftflöde?

Endast positivt eftersom 400 m3 luft recirkuleras och renas varje timme genom HEPA-filtret.

 

Påverkas luftflödet av ”spring” ut och in på OP-salen?

Nej, det lokala flödet över bordet påverkas inte, däremot skall ”dörrspring” alltid undvikas för att inte påverka den generella luftkvaliteten på OP-salen.

 

Finns det någon risk för att jag hindrar luftflödet?

Nej, inte under normal uppdukning/användning (händer och armar OK).

 

Hur skall man placera SteriStay när man dukar upp?

Placera bordet som du placerar ditt vanliga instrumentbord, det ultrarena luftflödet är integrerat och följer alltid med.

 

Hur skall man förvara SteriStay om man dukat upp på det i förväg?

Följ normala draperingsrutiner och lämna fläkten påslagen. Om bordet måste flyttas en längre sträcka, täck över bordet, dra ur sladden, flytta bordet, starta fläkten igen och ta därefter bort draperingen.

 

Varför skall man använda ”sterilskyddet”?

SteriStay är en medicinteknisk produkt och har i enlighet med Läkemedelsverkets direktiv försetts med en steril barriär mot det sterildukade området. Sterilskyddet formar även luftströmmen för optimal funktion och prestanda (icketurbulent flöde).

 

Behövs det någon speciell sterildrapering till SteriStay?

Nej, du kan använda dina normala draperingslakan. I sterilskyddet ingår även en drapering av toppkåpan

 

Hur länge kan man slå av Steristay utan att behöva byta sterilskyddet?

15 minuter.

 

Krävs det att personalen har någon speciell OP-klädsel för att SteriStay skall fungera?

Nej, du kan följa dina normala klädrutiner.

 

Hur skall instrumenten placeras på SteriStay?

Skrymmande och hög utrustning skall placeras längst ut på bordet för att inte hindra luftflödet.

 

Hur långt räcker det skyddande luftflödet?

Bordets längd.

 

Om det blir strömavbrott, vad händer då?

Fläkten måste startas om efter strömavbrott. Om avbrottet pågått mer än 15 minuter måste även sterilskyddet bytas ut.

 

Hur rent är luftflödet och kan man mäta det?

Under 5 cfu/m3 luft. Med hjälp av en partikelmätare kan man mäta hur ren luften är, om det inte finns några partiklar i luften finns det heller inga bakterier.

 

Men hur skyddar vi patienten då?

Med SteriStay elimineras 70% av risken för luftburen smitta och skall användas oberoende av om/hur man skyddar patienten. Toul Meditech har även produkter för att skydda sårområdet. Se under Produkter på hemsidan.

 

Sida 1 av 1 <1>