Hur fungerar det?

        

 

 

Operio och SteriStay är luftreningsaggregat speciellt utvecklade för att kunna användas i operationssalar där kraven på sterilitet och ren luft är extra höga.

Toul Meditech-tekniken ger ett horisontellt, ultrarent, laminärt luftflöde som är riktat så att det ligger direkt ovanför operationssåret och instrumenten. Därmed fungerar det som en barriär och minimerar förekomsten av bakteriebärande partiklar vid sårområdet eller instrumenten.

Med hjälp av ett visuellt hjälpmedel kan användaren rikta luftflödet så att det blir så effektivt som möjligt. På en lättöverskådlig manöverpanel kan användaren enkelt göra de inställningar som behövs.

Luften i rummet filtreras genom ett HEPA-filter och trycks sedan ut genom en laminärflödesskärm. Den ultrarena luften lämnar skärmen som ett laminärt flöde (utan virvelströmmar) som pressar kontaminerad luft framför sig, bort från riskzonen och ut i rummet där den tas upp av det vanliga ventilationssystemet. Sterila engångsskärmar för laminärt luftflöde garanterar ett ultrarent flöde. Laminärskärmen är sterilförpackad och försedd med en unik streckkod som registreras i systemets mjukvara vid montering av skärmen inför operation. Streckkoden loggas för att säkerställa korrekt användning av utrustningen samt för att i efterhand möjliggöra kontroll av hur utrustningen använts vid ett specifikt operationstillfälle.