Operio får klartecken för ortopedi och neuro i USA

Det är nu klart att Operio har fått utökat användningsområde på USA marknaden.

Läs mer

Genom det utökade användningsområdet kan flera marknader nås med Operios rena luft över sårområdet.

Tomas Hansson, CEO, 2017-12-22

Kom och besök oss på CSTILII i Florida

Välkommen att besöka Toul Meditech AB vid Cataract Surgery: Telling It Like It Is! Konferensen hålls i Florda den 17-21 januari 2018.

Läs mer

 

För ytterligare information se:http://www.cstellingitlikeitis.com

Tomas Hansson, CEO Toul Meditech, 2017-11-29

Erfarenheter från en svensk neurokirurgisk avdelning

MOBILE LAMINAR AIRFLOW UNITS TO REDUCE AIRBORNE BACTERIAL CONTAMINATION IN THE OPERATING ROOM

Läs mer

Toul, 2017-06-22

Operio klart för USA marknaden

Toul Meditech AB kan nu meddela att Operio har fått klartecken av FDA enligt 510(k) att sterilzonsaggregatet kan marknadsföras i USA.

Läs mer

Operio är ett mobilt sterilzonsaggregat avsett för användning i operationsmiljö som genererar ett direkt, icke-turbulent luftflöde över operationssåret vid oftalmologi och över de sterila instrumenten som används vid kirurgiska ingrepp.

 

Tomas Hansson, CEO Toul Meditech AB, 2016-07-25

Touls sterilzonsaggregat på ortopedoperation på Drammens sjukhus

Toul Meditech AB har nyligen sålt och installerat flera sterilzonsaggregat på 3 operationssalar på Drammens sjukhus i Norge.

Läs mer

Utrustningarna är nu i bruk och används för operationer inom alla typer av ortopedi.

Drammens ortopedoperation har på senaste tiden genomgått en större ombyggnation med ett nytt ventilationssystem. I samband med detta valde man att satsa på att även säkerställa luftens renhet i de sterila zonerna med hjälp av Touls utrustningar.

Operio Ceiling används för att skydda sår och sårnära instrument under operationer mot luftburna bakterier och SteriStay används för att skydda instrument och implantat mot luftburna bakterier.

Tomas Hansson, CEO Toul Meditech AB, 2015-09-11

Sida 1 av 2 <12>