Hur effektiva är Touls luftflödesaggregat mot COVID-19?

Toul Meditech har i flera års tid arbetat med ren luft i sjukhusmiljö genom att använda högeffektiva HEPA-filter i sina produkter för att förhindra luftburen smitta. Vi har fått många frågor den senaste tiden angående hur effektiva våra produkter är vad gäller förebyggande av Coronaviruset.

Läs mer

Toul Meditechs produkter, som Operio och SteriStay, har HEPA filter av klass 14 vilka har en effektivitet på minst 99.995 % filtrering av partiklar i storleksordningen mindre än 0,18 µm. Operio och SteriStay har en luftflödeshastighet på 400 m3/t och MPPS (Most Penetrating Particle Size) är 0,145 µm vid den hastigheten. Se kurvan nedan:

 

Kurvan visar att virus vid en storlek på 0,05-0,15 µm kan fångas upp effektivt av filtret. Coronaviruset har en partikelstorlek på ungefär 0,1 µm. Dessutom cirkuleras luften flera gånger genom filtret allt eftersom luftaggregatet är påslaget och på så sätt minskas även partiklarna successivt hela tiden då de fångas upp i HEPA-filtret.

Förutom övriga rutiner för att förhindra kontaminering, är användningen av Operio och SteriStay tillsammans med sterilskyddet mycket effektivt att använda för att filtrera virus i storleksordningen 0,05-0,15 µm och kan därför rekommenderas att använda som ett skydd i kampen mot att sprida Coronaviruset i hälso- och sjukvårdsmiljön.

Tomas Hansson, CEO Toul Meditech, 2020-03-12

Goda resultat i Norge

Norge har följt upp användningen av Operio och SteriStay tillsammans efter att de har använts ett antal år. 

Läs mer

Infektionsstatistik från Drammen i Norge visar att infektionsfrekvensen var 0.3% vid 645 knäimplantat och 0% för 646 höftimplantat. Infektionsfrekvensen innan användning av Operio och SteriStay var c:a 1,5%.

Tomas Hansson, CEO Toul Meditech, 2019-05-15

SteriStay klar för marknadsföring i USA

Toul Meditech fick nyligen klartecken från FDA att marknadsföra sin produkt SteriStay i USA.

Läs mer

I och med det nås en större och bredare marknad på den nordamerikanska kontinenten. SteriStay har använts under ett flertal år i Europa som ett instrumentbord för att skydda sterila instrument med HEPA filtrerad luft. När SteriStay används tillsammans med Operio nås optimal effekt som skydd mot luftburen smitta.

Tomas Hansson, CEO Toul Meditech, 2019-05-15

Studie om Operio och SteriStay inom neurokirurgi publicerad

Studien från Karolinska Universitetssjukhuset där Operio och SteriStay ingår har nyligen publicerats i Journal of Hospital Infection.

Läs mer

Vid studien användes 233 agarplattor under totalt 45 neurokirurgiska operationer. Användningen av Operio och SteriStay visade med säkerställd signifikans att antalet CFU reducerades över sårområdet (P<0.001) och över instrumentbordet (P<0.001).

Namnet på studien är ""Effect of mobile laminar airflow units on airborne bacterial contamination during neurosurgical procedures". För att se resultatet se följande länk: Journal of Hospital Infection.

Tomas Hansson, 2018-04-16

Ny distributör i USA

Vi är glada att presentera Aseptic Air Control som vår nya distributör i USA för Toul Meditech.

 

Läs mer

Aseptic Air Control is a sister company to Aseptic Control Products Inc. who is a wholesale distributor specialized in aseptic products such as surface disinfectants, hand hygiene, instrument reprocessing, liquid medical waste, face protection and exam gloves.

With their broad experience and contacts in the infection prevention area they will be a perfect match for Toul Meditech products. The awareness around infection control and finding alternative solutions to antibiotics is increasing in the US, similar to the rest of the world. The US market is promising since both hospitals and insurance companies will gain in lowering hospital acquired infections. Not to forget the patient, who is the biggest winner.

We look forward to the cooperation and wish for great success. Toul Meditech was previously represented by Vitreq. They were recently acquired by BVI Beaver Visitec and will no longer carry our line of products.

 

To get in contact:

Aseptic Air Control

3831 Industrial Ave

Unit D

Rolling Meadows Illinois 60008

800-448-0131

847-342-1809 fax

847-342-1729

info@acpmedicalinc.com

Tomas Hansson, CEO, 2018-01-30

Sida 3 av 4 <1234>