SteriStay klar för marknadsföring i USA

Toul Meditech fick nyligen klartecken från FDA att marknadsföra sin produkt SteriStay i USA.

Läs mer

I och med det nås en större och bredare marknad på den nordamerikanska kontinenten. SteriStay har använts under ett flertal år i Europa som ett instrumentbord för att skydda sterila instrument med HEPA filtrerad luft. När SteriStay används tillsammans med Operio nås optimal effekt som skydd mot luftburen smitta.

Tomas Hansson, CEO Toul Meditech, 2019-05-15

Studie om Operio och SteriStay inom neurokirurgi publicerad

Studien från Karolinska Universitetssjukhuset där Operio och SteriStay ingår har nyligen publicerats i Journal of Hospital Infection.

Läs mer

Vid studien användes 233 agarplattor under totalt 45 neurokirurgiska operationer. Användningen av Operio och SteriStay visade med säkerställd signifikans att antalet CFU reducerades över sårområdet (P<0.001) och över instrumentbordet (P<0.001).

Namnet på studien är ""Effect of mobile laminar airflow units on airborne bacterial contamination during neurosurgical procedures". För att se resultatet se följande länk: Journal of Hospital Infection.

Tomas Hansson, 2018-04-16

Ny distributör i USA

Vi är glada att presentera Aseptic Air Control som vår nya distributör i USA för Toul Meditech.

 

Läs mer

Aseptic Air Control is a sister company to Aseptic Control Products Inc. who is a wholesale distributor specialized in aseptic products such as surface disinfectants, hand hygiene, instrument reprocessing, liquid medical waste, face protection and exam gloves.

With their broad experience and contacts in the infection prevention area they will be a perfect match for Toul Meditech products. The awareness around infection control and finding alternative solutions to antibiotics is increasing in the US, similar to the rest of the world. The US market is promising since both hospitals and insurance companies will gain in lowering hospital acquired infections. Not to forget the patient, who is the biggest winner.

We look forward to the cooperation and wish for great success. Toul Meditech was previously represented by Vitreq. They were recently acquired by BVI Beaver Visitec and will no longer carry our line of products.

 

To get in contact:

Aseptic Air Control

3831 Industrial Ave

Unit D

Rolling Meadows Illinois 60008

800-448-0131

847-342-1809 fax

847-342-1729

info@acpmedicalinc.com

Tomas Hansson, CEO, 2018-01-30

Operio får klartecken för ortopedi och neuro i USA

Det är nu klart att Operio har fått utökat användningsområde på USA marknaden.

Läs mer

Genom det utökade användningsområdet kan flera marknader nås med Operios rena luft över sårområdet.

Tomas Hansson, CEO, 2017-12-22

Erfarenheter från en svensk neurokirurgisk avdelning

MOBILE LAMINAR AIRFLOW UNITS TO REDUCE AIRBORNE BACTERIAL CONTAMINATION IN THE OPERATING ROOM

Läs mer

Toul, 2017-06-22

Sida 4 av 5 <12345>